14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skovloven § 1

Lov om skove paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skovloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet.

•••

Stk. 2 Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier.

•••

Stk. 3 Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fredskovspligtige areal og ved lovens administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at

  • 1) fremme opbygningen af robuste skove,

  • 2) sikre skovens produktion,

  • 3) bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og

  • 4) sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.

•••

Stk. 4 Ved lovens administration skal det tilstræbes at styrke rådgivning og information om bæredygtig skovdrift.

•••
profile photo
Profilside