14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skovloven § 37

Uddrag fra forarbejderne til skovloven § 37:

Til § 37
Bestemmelsen erstatter den gældende lovs § 7, stk. 1, som bestemmer, at miljøministeren kan beslutte, om et areal er fredskovspligtigt efter reglerne i den gældende lovs § 4. Disse to bestemmelser har dannet det retlige grundlag for gennemførelse af den gennemgang og notering i matriklen af alle ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.