14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skovloven § 11

Lov om skove paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skovloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder dog ikke for

  • 1) byggeri, arbejdsskure på op til 10 m2, anlæg eller terrænændringer, som er nødvendige for skovdriften,

  • 2) spejderhytter, skovbørnehaver og lignende byggeri, der særligt tilgodeser børns og unges friluftsliv, og

  • 3) bygninger, anlæg eller terrænændringer i en naturnationalpark omfattet af en tilladelse efter lov om naturbeskyttelse, som er nødvendige for at styrke områdets natur og biodiversitet.

•••

Stk. 3 Miljø- og fødevareministeren skal godkende udseende og beliggenhed af arbejdsskure nævnt i stk. 2, nr. 1.

•••

Stk. 4 Ministeren skal fastsætte regler om opførelse af byggeri nævnt i stk. 2, nr. 2, herunder om, at beliggenheden skal godkendes.

•••
profile photo
Profilside