14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skorstensfejerbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skorstensfejerbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 541 af 22. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Selvom ansøgeren opfylder betingelserne i §§ 5 og 6, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræve, at ansøgeren gennemgår en prøvetid, der ikke må overstige tre år eller går op til en egnethedsprøve, hvis

  • 1) den uddannelse, som ansøgeren har, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af den uddannelse, som kræves i Danmark, eller

  • 2) hvervet som skorstensfejer i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i Danmark, og som omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte kursus- eller uddannelsesbevis.

•••

Stk. 2 Hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gør brug af den i § 7, stk. 1, nævnte mulighed, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen give ansøgeren ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve.

•••

Stk. 3 Ved vurderingen af, om en ansøger skal underlægges en prøvetid eller egnethedsprøve, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurdere, hvorvidt de kundskaber, som ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring eller gennem livslang læring i et andet land, helt eller delvist udligner de i stk. 1 nævnte situationer.

•••

Stk. 4 Ansøgeren skal have mulighed for at tage egnethedsprøven senest 6 måneder efter beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve.

•••
profile photo
Profilside