Skorstensfejerbekendtgørelsen § 27

Denne konsoliderede version af skorstensfejerbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1245 af 17. oktober 2023

§ 27

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. § 30. stk. 5, i byggeloven.