14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skorstensfejerbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skorstensfejerbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Aftrækssystemer tilsluttet pejse, brændeovne eller lignende ildsteder for fast brændsel skal renses 1 gang årligt.

•••

Stk. 2 Fejningsterminerne for aftrækssystemer tilsluttet halm-, flis-, træspåns-, træforbrændings- eller lignende anlæg fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren på grundlag af en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder.

•••
profile photo
Profilside