14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skorstensfejerbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skorstensfejerbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 541 af 22. maj 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Aftrækssystemer tilsluttet oliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW skal renses 2 gange årligt.

•••

Stk. 2 Fejningsterminerne for aftrækssystemer tilsluttet fueloliefyrede anlæg med en større indfyret effekt end 120 kW fastsættes af skorstensfejeren efter forhandling med ejeren ud fra en konkret vurdering af anlæggenes drifts- og vedligeholdelsestilstand, anvendelseshyppighed og omfanget af de aflejrede sodmængder.

•••
profile photo
Profilside