14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skifteloven § 9

Lov om ægtefælleskifte m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1808 af 03. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Anmodning om bistand til deling
En anmodning til skifteretten om bistand til deling af et fællesbo skal indeholde angivelse af ægtefællernes navne, adresser, fødselsdatoer og om muligt personnumre og skal være vedlagt dokumentation for, at betingelsen i § 10 er opfyldt.

•••

Stk. 2 Opfylder anmodningen ikke betingelserne i stk. 1, kan skifteretten afvise sagen.

•••
profile photo
Profilside