14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skifteloven § 66

Lov om ægtefælleskifte m.v. paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1808 af 03. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Sager om enkelttvister, der opstår under privat skifte af ægtefællers fællesbo eller sameje om flere særejeaktiver, jf. § 2, stk. 1, kan tidligst anlægges, når der er indgivet anmodning til Familieretshuset om separation eller skilsmisse eller anlagt sag om ægteskabets omstødelse.

•••

Stk. 2 Skifteretten kan afvise at behandle en sag om en enkelttvist, hvis den efter sit omfang og sin karakter bør behandles under et skifte efter § 1.

•••
profile photo
Profilside