14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skifteloven § 26

Lov om ægtefælleskifte m.v. paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1808 af 03. september 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Acontobetaling
Bobehandleren kan efter anmodning fra en ægtefælle henstille, at den anden betaler et acontobeløb, hvis der er et sikkert grundlag for, at ægtefællen ved boets afslutning vil have krav på dette beløb, og der ikke er udsigt til en snarlig afslutning af bobehandlingen.

•••

Stk. 2 Er en ægtefælle uenig, eller er der behov for tvangsfuldbyrdelse, anmoder bobehandleren skifteretten om at træffe afgørelse.

•••
profile photo
Profilside