Skifteloven § 1

Denne konsoliderede version af skifteloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ægtefælleskifte m.v.

Lov nr. 594 af 14. juni 2011,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1808 af 03. september 2021

Saglig kompetence
§ 1

Skifteretten behandler sager om

  • 1) deling af ægtefællers fællesbo, uanset om bodelene er negative,

  • 2) opløsning af ægtefællers sameje om flere særejeaktiver,

  • 3) opløsning af ugifte samlevendes sameje om flere aktiver i forbindelse med samlivets ophør og

  • 4) opløsning af andre boer, herunder interessentskabsboer og lign. , der ikke behandles efter konkursreglerne.

Stk. 2 Sager som nævnt i stk. 1 kan angå en del af boet.

Stk. 3 Kapitel 2-5 med undtagelse af §§ 10 og 44 finder tilsvarende anvendelse i sager som nævnt i stk. 1, nr. 2-4.