14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skifteloven § 54

Lov om ægtefælleskifte m.v. paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1808 af 03. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Rådighed under skiftet
Ægtefællerne beholder rådigheden over deres bodele under skiftet.

•••

Stk. 2 Skifteretten kan fratage en ægtefælle rådigheden over aktiver, der helt eller delvis er delingsformue, hvis der er nærliggende risiko for, at ægtefællen på utilbørlig måde vil handle til skade for den anden ægtefælle.

•••

Stk. 3 Fratager skifteretten en ægtefælle rådigheden, bestemmer skifteretten, hvordan aktiverne skal behandles under rådighedsfratagelsen.

•••

Stk. 4 Skifteretten sørger for, at rådighedsfratagelse tinglyses.

•••
profile photo
Profilside