14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skifteloven § 20

Lov om ægtefælleskifte m.v. paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skifteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1808 af 03. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Bobehandleren orienterer løbende ægtefællerne om bobehandlingens forløb og forventede afslutning.

•••

Stk. 2 Bobehandleren indkalder ægtefællerne til møde, når der er behov for det. Bobehandleren kan tillade, at andre deltager i mødet.

•••

Stk. 3 Bobehandleren udfærdiger referat af møderne og af mundtlige tilkendegivelser fra ægtefællerne i øvrigt. Det skal fremgå, hvad ægtefællerne er enige og uenige om.

•••

Stk. 4 Ved tvister skal bobehandleren opfordre til sagsanlæg efter § 2, stk. 1. Hvis sag ikke anlægges, skal bobehandleren redegøre for sin vurdering af spørgsmålet, som vil blive lagt til grund under sagens videre behandling. Bobehandleren skal på ny opfordre til sagsanlæg, hvis en ægtefælle ikke er enig i vurderingen.

•••
profile photo
Profilside