14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsmålingsloven § 5

Lov af lov om skibsmåling paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsmålingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. January 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 På grundlag af målingen udsteder den autoriserede, jf. § 4, et internationalt målebrev (1969).

•••

Stk. 2 Målebrevet skal være affattet i overensstemmelse med konventionens artikel 9, stk. 2, på en af Søfartsstyrelsen godkendt formular.

•••

Stk. 3 Rettelser eller tilføjelser til målebrevet må kun foretages af Søfartsstyrelsen eller en af denne bemyndiget person eller institution eller af den autoriserede.

•••
profile photo
Profilside