Skibsbesætningsloven § 6

Denne konsoliderede version af skibsbesætningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om skibes besætning

Lov nr. 15 af 13. januar 1997,
jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014,
som ændret ved lov nr. 400 af 02. maj 2016

§ 6

Skibsførere og navigations- og maskinofficerer skal have dansk sønæringsbevis.

Stk. 2 Beviserne skal forefindes om bord i original og have STCW-konventionspåtegning enten i overensstemmelse med STCW-konventionens reglement VII som anført i skibets besætningsfastsættelse eller i overensstemmelse med nedenstående skemaer:

                                                           Skibsførere og navigationsofficerer

                                                    Skibe med en bruttotonnage under 500 i kystfart.

Bruttotonnage

Skibsfører

Styrmand

20-99

Kystskipper

(STCW-regl. II/3 as Master)

Duelighedsbevis i sejlads

(STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)

100-199

 

Bedstemand

(STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)

200-499

 

Styrmand af 4. grad

(STCW-regl. II/3 as Watchkeeping Officer)

                                                                            Øvrige skibe

Bruttotonnage

Skibsfører

Overstyrmand

Øvrige styrmænd

20-2999

Sætteskipper

(STCW-regl. II/2 as Master)

Styrmand af 3. grad

(STCW-regl. II/2 as Chief Mate)

Styrmand af 3. grad eller

vagthavende styrmand

(STCW-regl. II/1 as Watchkeeping Officer)

3000 og derover

Skibsfører

(STCW-regl. II/2 as

Master)

Styrmand af 1. grad

(STCW-regl. II/2 as Chief Mate)

 

                                                                          Maskinofficerer

Fremdrivningseffekt (kW)

Maskinchef / Enemaskinmester

1. maskinmester

Øvrige maskinmestre

100-749

Duelighedsbevis i motorpasning

750-2999

Skibsmaskinist af 1. grad

(STCW-regl. III/3 as Chief Engineer)

Skibsmaskinist af 2. grad

(STCW-regl. III/3 as 2nd Engineer)

Skibsmaskinist af 2. grad eller vagthavende maskin- officer (STCW-regl. III/1 as Watchkeeping Officer)

3000 og

derover

Skibsmaskinchef

(STCW-regl. III/2 as

Chief Engineer)

Skibsmaskinmester af 1. grad

(STCW-regl. III/2 as 2nd Engineer)

 


Stk. 3 For passagerskibe og tankskibe kan Søfartsstyrelsen forøge eller formindske de i stk. 2 anførte kvalifikationskrav under hensyn til skibets indretning, udstyr, fartsområde og passagerantal.

Stk. 4 I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kræves ikke danske beviser, men gyldigt sønæringsbevis ledsaget af en af Søfartsstyrelsen udfærdiget STCW-konventionspåtegning i overensstemmelse med bestemmelserne fastsat i stk. 2. Skibsføreren skal dog have dansk indfødsret.

Stk. 5 I tilfælde, hvor en person med duelighedsbevis i motorpasning foreskrives, kan denne samtidig være ansat til anden tjeneste om bord.