14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsbesætningsloven § 9

Lov om skibes besætning paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsbesætningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. January 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 I fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover, men under 45 meter, og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover, men med en længde under 45 meter, skal der være skibsfører og styrmand med sønæringsbevis i overensstemmelse med nedenstående skema:

Fartsområde

Skibsfører

Styrmand

Nærfart

Fiskeskipper af 3. grad

Styrmand af 3. grad i fiskeskibe.

I skibe under 24 meter i længde dog bedstemand i fiskeskibe.

Uden for nærfart

Fiskeskipper af 1. grad

Styrmand af 1. grad i fiskeskibe.


•••

Stk. 2 For fiskeskibe med en længde på 45 meter og derover fastsættes besætningen af Søfartsstyrelsen.

•••

Stk. 3 Til betjening af maskinen i fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen, skal der i nærfart være 1 person med duelighedsbevis i motorpasning og uden for nærfart 2 personer med duelighedsbevis i motorpasning. For øvrige fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover fastsættes maskinbesætningen af Søfartsstyrelsen.

•••

Stk. 4 De i stk. 3 foreskrevne personer kan være ansat til anden tjeneste om bord.

•••

Stk. 5 Når Søfartsstyrelsen i henhold til stk. 2 og 3 fastsætter besætningen, skal § 5, stk. 2, iagttages.

•••

Stk. 6 Søfartsstyrelsen kan foreskrive, at skibsførere og styrmænd i fiskeskibe skal have sønæringsbevis med en af Søfartsstyrelsen udfærdiget STCW-F-konventionspåtegning, og at maskinmestre og radiooperatører i fiskeskibe skal have sønæringsbevis med en af Søfartsstyrelsen udfærdiget STCW- eller STCW-F-konventionspåtegning.

•••
profile photo
Profilside