14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsbesætningsloven § 26

Lov om skibes besætning paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsbesætningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. January 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Erhvervs- og vækstministeren kan efter aftale med vedkommende minister beslutte, at Søfartsstyrelsens beføjelser efter loven udøves af andre offentlige myndigheder. Erhvervs- og vækstministeren kan på nærmere angivne vilkår endvidere bemyndige virksomheder eller enkeltpersoner til på Søfartsstyrelsens vegne at føre tilsyn med kvalitetssikring af uddannelser og kurser.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om klageadgang, herunder om, at klager over Søfartsstyrelsens afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside