14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skibsbesætningsloven § 18

Lov om skibes besætning paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skibsbesætningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. January 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Søfartsstyrelsen fastsætter under iagttagelse af bindende internationalt vedtagne bestemmelser og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav for Bekendtgørelse om fravigelse af krav på Søfartsstyrelsens område i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

 • 1) dæks-, maskin- og enhedsmandskab,

 • 2) sygdomsbehandlere i handels- og fiskeskibe,

 • 3) besætninger i passagerskibe,

 • 4) officerer og mandskab i olie-, kemikalie- og gastankskibe og

 • 5) kokke, cateringpersonale og andet personale, der håndterer og tilbereder fødevarer om bord.

•••

Stk. 2 Søfartsstyrelsen kan endvidere fastsætte særlige uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, herunder forøge eller formindske lovens kvalifikationskrav og besætningsregler for

 • 1) personer, der gør tjeneste i stilling, for hvilken der ikke i medfør af loven er fastsat særlige uddannelseskrav, og

 • 2) officerer og mandskab i

  • a) skibe med særlige manøvreegenskaber,

  • b) skibe med særlig udrustning eller særligt udstyr,

  • c) specialskibe og skibe af særlig konstruktion,

  • d) skibe, der anvendes i et geografisk begrænset område.

•••

Stk. 3 Når Søfartsstyrelsen i henhold til stk. 2 fastsætter besætningen, skal § 5, stk. 2, iagttages.

•••
profile photo
Profilside