14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven-GAMMEL  - ophæves den 1. januar 2019 § 11D

Skattekontrolloven paragraf 11D

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven-gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11D Fysiske og juridiske personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, og som yder en gave til en værdi over 60.000 kr. til en person, der ikke er fuldt skattepligtig her til landet, skal ved gavegivelsen oplyse told- og skatteforvaltningen om gavemodtagerens identitet, jf. § 11 A, stk. 4, nr. 1, om eventuelt slægtskabsforhold mellem giver og modtager samt om gavens størrelse. Skatteministeren kan efter omstændighederne fritage persongrupper for anmeldelsespligten.

•••
profile photo
Profilside