14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skattekontrolloven-GAMMEL   - ophæves den 1. januar 2019 § 10C

Uddrag fra forarbejderne til skattekontrolloven-gammel § 10C:

Til § 7 Efter bestemmelsen skal der foretages indberetning til de statslige told- og skattemyndigheder om investeringsforeningspapirer.Indberetningspligten følger de gældende indberetningsregler vedrørende obligationer, og tager derfor navnlig sigte på automatisk indberetning af afkast, der tilfalder personer, således at opdeling i aktieindkomst, kapitalin...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.