Bøger, som nævner Skattekontrolloven § 61

5.2.2.2. »Agterskrivelse«

- Side 84 -

...blotte indicier for en given indkomsterhvervelse opfylder konkretiseringskravet. Det gælder navnlig, at såfremt det står klart, at skatteyderen har modtaget et nærmere angivet beløb, kan dette anses som en skattepligtig indtægt, medmindre skatteyderen fremlægger foreliggende dokumentation eller materiale til imødegåelse af en sådan forhåndsformodning.

Læs på Jurabibliotek