Skattekontrolloven § 2

Denne konsoliderede version af skattekontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skattekontrollov

Lov nr. 1535 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 08. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 755 af 13. juni 2023

Oplysningspligten
§ 2

Enhver, der er skattepligtig her til landet, jf. dog §§ 3 og 4, skal årligt oplyse told- og skatteforvaltningen om sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og give oplysninger om sin ejendom, jf. dog stk. 2. Dette gælder, selv om den pågældende ikke er registreret med adresse eller har hjemsted her i landet.

Stk. 2 Den skattepligtige skal ikke give oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter stk. 1, hvis oplysningerne er eller burde være indberettet efter skatteindberetningsloven af tredjemand, som er uafhængig af den skattepligtige, og oplysningerne skal anvendes i årsopgørelsen, jf. § 8, eller låses i oplysningsskemaet, jf. § 15.

Stk. 3 Den skattepligtige skal ud over oplysningerne i stk. 1 oplyse om arten og værdien af formue, der omfattes af skatteindberetningslovens §§ 9-14 og 17-19, men som er i udlandet, og om ejendomsværdien af fast ejendom beliggende i udlandet.

Stk. 4 Den skattepligtige skal ud over oplysningerne i stk. 1 oplyse om underskud og tab, som den skattepligtige kun kan modregne i skattepligtig indkomst fra kilder af samme art, som underskuddet eller tabet vedrører. Oplyser den skattepligtige ikke om et kildeartsbegrænset tab, fortaber den skattepligtige retten til at fremføre tabet. Det gælder dog ikke, hvis der kan ske genoptagelse af ansættelsen efter skatteforvaltningslovens §§ 26 eller 27.

Eksterne henvisninger

Personskatteloven § 14, stk. 2 Opkrævningsloven § 11, stk. 1, nr. 1, litra b Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 § 8, stk. 2 Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 § 8, stk. 4 Opkrævningsloven § 12, stk. 4 Opkrævningsloven § 16c, stk. 5 Aktieavancebeskatningsloven § 35B, stk. 2 Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 7 Ejendomsavancebeskatningsloven § 6A, stk. 2, nr. 2 Ejendomsavancebeskatningsloven § 6D, stk. 7 Aktieavancebeskatningsloven § 39, stk. 2 Aktieavancebeskatningsloven § 39, stk. 4 Aktieavancebeskatningsloven § 39A, stk. 11 Solidaritetsbidragsloven § 6, stk. 1 Solidaritetsbidragsloven § 6, stk. 2 Ejendomsavancebeskatningsloven § 6D, stk. 14 Ejendomsavancebeskatningsloven § 10, stk. 6 Konkursskatteloven § 3, stk. 3 Konkursskatteloven § 5, stk. 1 Konkursskatteloven § 10, stk. 1 Konkursskatteloven § 13, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 2 Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 5 Virksomhedsskatteloven § 2, stk. 6 Skatteforvaltningsloven § 20, stk. 1 Skatteforvaltningsloven § 20, stk. 2 Virksomhedsskatteloven § 17, stk. 2 Virksomhedsskatteloven § 18, stk. 4 Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 4 Skatteforvaltningsloven § 30, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 22c, stk. 7 Kommuneskatteloven § 17, stk. 1 Etableringskontoloven § 11, stk. 4 Fusionsskatteloven § 7, stk. 2 Fusionsskatteloven § 12, stk. 2 Fusionsskatteloven § 12, stk. 4 Fusionsskatteloven § 12, stk. 6 Fusionsskatteloven § 12, stk. 8 Etableringskontoloven § 11, stk. 7 Fusionsskatteloven § 15a, stk. 8 Fusionsskatteloven § 15b, stk. 3 Fusionsskatteloven § 15b, stk. 5 Fusionsskatteloven § 15c, stk. 11 Ligningsloven § 5, stk. 5 Ligningsloven § 5, stk. 6 Apotekerloven § 47, stk. 1 Husdyrbeskatningsloven § 5, stk. 1 Tonnageskatteloven § 2, stk. 1 Kildeskatteloven § 5D, stk. 1 Kildeskatteloven § 5D, stk. 2 Ligningsloven § 8X, stk. 4 Tonnageskatteloven § 23, stk. 2 Kildeskatteloven § 26A, stk. 6 Kildeskatteloven § 33C, stk. 7 Kildeskatteloven § 61, stk. 2 Kildeskatteloven § 73B, stk. 2 Kildeskatteloven § 73C, stk. 6 Kildeskatteloven § 73E, stk. 2 Kildeskatteloven § 73E, stk. 6 Ligningsloven § 27E, stk. 2 Ligningsloven § 28, stk. 7 Ligningsloven § 28, stk. 8 Ligningsloven § 32D, stk. 1, nr. 3 Kildeskatteloven § 99, stk. 2 Ejendomsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 6 Momsloven § 78a, stk. 1 Bekendtgørelse om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter i forbindelse med covid-19 § 6, stk. 1, nr. 2 Kulbrinteskatteloven § 20F, stk. 2 Kulbrinteskatteloven § 20I, stk. 2 Dødsboskatteloven § 13, stk. 2 Dødsboskatteloven § 13, stk. 3 Dødsboskatteloven § 13, stk. 7 Dødsboskatteloven § 13, stk. 8 Afskrivningsloven § 52, stk. 1 Afskrivningsloven § 52, stk. 2 Dødsboskatteloven § 57, stk. 2, nr. 4 Dødsboskatteloven § 57, stk. 3 Dødsboskatteloven § 85, stk. 1 Dødsboskatteloven § 85, stk. 2 Dødsboskatteloven § 87, stk. 2 Pensionsbeskatningsloven § 38, stk. 6 Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder § 1, stk. 1 Selskabsskatteloven § 5, stk. 3 Selskabsskatteloven § 5B, stk. 3 Selskabsskatteloven § 5B, stk. 5 Selskabsskatteloven § 5B, stk. 7 Selskabsskatteloven § 5B, stk. 9 Selskabsskatteloven § 24A, stk. 1 Selskabsskatteloven § 26, stk. 2 Selskabsskatteloven § 27, stk. 5 Selskabsskatteloven § 29D, stk. 3 Selskabsskatteloven § 29E, stk. 2 Selskabsskatteloven § 30, stk. 1 Selskabsskatteloven § 31A, stk. 3 Selskabsskatteloven § 31B, stk. 2 Selskabsskatteloven § 32, stk. 16 Selskabsskatteloven § 35O, stk. 1 Bekendtgørelse om visse ligningslovsregler m.v. § 11, stk. 1 Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v. § 3, stk. 2 Konkursloven § 98, stk. 1, nr. 2 Kursgevinstloven § 38, stk. 2 Kursgevinstloven § 38, stk. 4 Kursgevinstloven § 38A, stk. 8 Kulbrinteopkrævningsloven § 1, stk. 2 Kulbrinteopkrævningsloven § 1, stk. 4 Kulbrinteopkrævningsloven § 3, stk. 1 Kulbrinteopkrævningsloven § 4, stk. 2 Kulbrinteopkrævningsloven § 4a, stk. 1 Kulbrinteopkrævningsloven § 9a, stk. 1 Kulbrinteopkrævningsloven § 9a, stk. 2 Kulbrinteopkrævningsloven § 9a, stk. 3