14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrolloven § 17

Skattekontrollov paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrolloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 283 af 02. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Erklæringer omfattet af § 16 skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Ejerens navn, adresse og personnummer (cpr-nummer). Har ejeren ikke cpr-nummer, men virksomhedsnummer (cvr-nummer), oplyses dette. Har ejeren heller ikke cvr-nummer, men stamnummer som erhvervsdrivende (SE-nummer), oplyses dette. Har ejeren hverken cpr-nummer, cvr-nummer eller SE-nummer, oplyses fødselsdatoen, når ejeren er en fysisk person. Samme oplysninger gives om eventuelle andre forsikrede eller begunstigede efter policen.

  • 2) Selskabets navn og adresse.

  • 3) Oplysninger til identifikation af ordningen, herunder oplysning om ordningens art og policens litra og nummer eller lignende identifikation, og om ejeren er eneejer eller ejer af en andel af ordningen.

  • 4) Størrelsen af de aftalte præmier eller bidrag, pensionsydelsen, indbetalingsperiodens længde og udbetalingstidspunktet.

  • 5) Tidspunktet for oprettelse af ordningen eller indtræden af fuld skattepligt her til landet.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af erklæringen efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside