Skattekontrolloven § 13

Denne konsoliderede version af skattekontrolloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Skattekontrollov

Lov nr. 1535 af 19. december 2017,
jf. lovbekendtgørelse nr. 283 af 02. marts 2022,
som ændret ved lov nr. 2612 af 28. december 2021, lov nr. 902 af 21. juni 2022, lov nr. 905 af 21. juni 2022 og lov nr. 755 af 13. juni 2023

§ 13

Udløber oplysningsfristen i §§ 10-12 dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver told- og skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00.

Eksterne henvisninger

Aktieavancebeskatningsloven § 14, stk. 3 Aktieavancebeskatningsloven § 14, stk. 4 Aktieavancebeskatningsloven § 19D, stk. 1 Aktieavancebeskatningsloven § 19D, stk. 3 Aktieavancebeskatningsloven § 39, stk. 5 Aktieavancebeskatningsloven § 39A, stk. 11 Kildeskatteloven § 73B, stk. 3 Kildeskatteloven § 73C, stk. 6 Kildeskatteloven § 73E, stk. 7 Kildeskatteloven § 99, stk. 3 Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 8 Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 3 Ligningsloven § 5A, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 4, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1, nr. 1 Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1, nr. 2 Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1, nr. 3, litra a Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 17, stk. 3 Virksomhedsskatteloven § 18, stk. 4 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 3 Virksomhedsskatteloven § 22b, stk. 4 Ligningsloven § 9E, stk. 4 Ligningsloven § 12B, stk. 2 Ligningsloven § 12B, stk. 3 Dødsboskatteloven § 87, stk. 2 Ligningsloven § 16B, stk. 3 Ligningsloven § 28, stk. 8 Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 6 Ejendomsværdiskatteloven § 16, stk. 1 Afskrivningsloven § 40, stk. 7 Afskrivningsloven § 52, stk. 1 Selskabsskatteloven § 5, stk. 3 Selskabsskatteloven § 26, stk. 3 Selskabsskatteloven § 27, stk. 5 Selskabsskatteloven § 30, stk. 6 Kursgevinstloven § 15, stk. 1 Kursgevinstloven § 15, stk. 3 Kursgevinstloven § 15, stk. 4 Varelagerloven § 7, stk. 1 Kursgevinstloven § 38, stk. 5 Kursgevinstloven § 38A, stk. 8 Husdyrbeskatningsloven § 5, stk. 1