14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skattekontrolloven   - træder i kraft den 1. januar 2019 § 87

Uddrag fra forarbejderne til skattekontrolloven § 87:

Til § 87
Efter forslagets § 87 kan ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf.Efter § 19, stk. 2, i den gældende skattekontrollov skal ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov ske i overensstemmelse ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.