14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skattekontrolloven   - træder i kraft den 1. januar 2019 § 5

Uddrag fra forarbejderne til skattekontrolloven § 5:

Til § 5
Forslaget angår fysiske og juridiske personer, som modtager et oplysningsskema m.v.Efter forslaget til § 5, stk. 1, skal skattepligtige, som er omfattet af regler om pligten til at give SKAT oplysninger som nævnt i § 2 digitalt efter regler fastsat af skatteministeren i medfør af skatteforvaltningslovens § 35, stk. 1-4, give oplysningerne i et oply...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.