14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skattekontrollov  - træder i kraft den 1. januar 2019 § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skattekontrollov og bygger på lov nr. 1535 af 19. December 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Udløber oplysningsfristen i §§ 10-12 dagen før eller på en lørdag, søndag eller helligdag, anses oplysningerne for rettidigt givet, hvis den skattepligtige giver told- og skatteforvaltningen oplysningerne senest den førstkommende hverdag kl. 9.00.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Eksterne henvisninger: Personskatteloven § 4, stk. 1, nr. 3 Virksomhedsskatteloven § 4, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1, nr. 1 Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1, nr. 2 Virksomhedsskatteloven § 5, stk. 1, nr. 3, litra a Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 1 Virksomhedsskatteloven § 18, stk. 4 Selskabsskatteloven § 5, stk. 3 Selskabsskatteloven § 26, stk. 3 Selskabsskatteloven § 27, stk. 5 Selskabsskatteloven § 30, stk. 6 Ejendomsværdiskatteloven § 4a, stk. 6 Ejendomsværdiskatteloven § 16, stk. 1 Kursgevinstloven § 15, stk. 1 Kursgevinstloven § 15, stk. 3 Kursgevinstloven § 15, stk. 4 Kursgevinstloven § 38, stk. 5 Kursgevinstloven § 38A, stk. 8 Ligningsloven § 5A, stk. 1 Ligningsloven § 9E, stk. 4 Ligningsloven § 12B, stk. 2 Ligningsloven § 12B, stk. 3 Ligningsloven § 16B, stk. 3 Ligningsloven § 28, stk. 8 Varelagerloven § 7, stk. 1 Aktieavancebeskatningsloven § 14, stk. 3 Aktieavancebeskatningsloven § 14, stk. 4 Aktieavancebeskatningsloven § 19D, stk. 1 Aktieavancebeskatningsloven § 19D, stk. 3 Aktieavancebeskatningsloven § 39, stk. 5 Aktieavancebeskatningsloven § 39A, stk. 11 Afskrivningsloven § 40, stk. 7 Afskrivningsloven § 52, stk. 1 Husdyrbeskatningsloven § 5, stk. 1 Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 8 Dødsboskatteloven § 87, stk. 2 Kildeskatteloven § 73B, stk. 3 Kildeskatteloven § 73C, stk. 6 Kildeskatteloven § 73E, stk. 7 Kildeskatteloven § 99, stk. 3
Interne henvisninger: § 6, stk. 2, nr. 1 § 14, stk. 1 § 14, stk. 2 § 19, stk. 1 § 46, stk. 1

profile photo
Profilside