14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteinddrivelsesloven § 4

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteinddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 322 af 01. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter restanceinddrivelsesmyndighedens pantefogeder og kan foretage udlæg for ydelser, der ikke er omfattet af § 3.

•••

Stk. 2 Udlæg, som ikke foretages af pantefogder, foretages af fogedretten.

•••
profile photo
Profilside