14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteinddrivelsesloven § 3

Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteinddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 322 af 01. marts 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udlæg for ydelser, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, kan foretages af personer, der er bemyndiget dertil af restanceinddrivelsesmyndigheden. Udlæg i fast ejendom for ydelser, der på udlægstidspunktet hviler på den faste ejendom med lovbestemt pant og inddrives af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan foretages af personer, der er bemyndiget dertil af kommunen eller det kommunale fællesskab.

•••

Stk. 2 Justitsministeren kan efter drøftelse med skatteministeren fastsætte regler om forretningernes foretagelse og kan herunder bestemme, at udlæg for nærmere bestemte ydelser, der er omfattet af stk. 1, 1. pkt., skal foretages af fogedretten.

•••
profile photo
Profilside