14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 29b

Skatteindberetningslov paragraf 29b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29b Investorfradragsfonde skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 2, der danner grundlag for investorfradrag, og som fonden har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3.

•••

Stk. 2 Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor omfatte følgende oplysninger:

  • 1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.

  • 2) Identifikation af investor.

  • 3) Oplysning om de andele, der danner grundlag for investorfradrag, og om andelenes anskaffelsestidspunkt og -sum.

•••

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

•••
profile photo
Profilside