14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 15a

Skatteindberetningslov paragraf 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, forvaltere af alternative investeringsfonde, finansielle rådgivere og investeringsrådgivere, som videregiver beløb til kunder, som følge af at det pågældende pengeinstitut m.v. har modtaget gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra et investeringsinstitut, skal hvert år indberette de oplysninger, som er nævnt i stk. 2, til told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte:

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om indberetning efter stk. 2. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

•••
profile photo
Profilside