Bøger, som nævner Skatteindberetningsloven § 1

Indberetningspligt

- Side 1881 -

§ 10. Indberettes der efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., skal oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1-3, vedrørende samme person indberettes samtidig med indberetningen efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., af løn m.v. for den periode, oplysningerne vedrører.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...for en given periode ikke indberettes løn m.v. efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., skal oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1-3, for den pågældende periode, indberettes på det tidspunkt, hvor oplysninger om løn m.v. efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., for den pågældende periode skulle være indberettet.«

Læs på Jurabibliotek