14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 59

Skatteindberetningslov paragraf 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 Med bøde straffes den indberetningspligtige, der forsætligt eller groft uagtsomt

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

•••
profile photo
Profilside