14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 37

Skatteindberetningslov paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at staten, en region eller en kommune, der i en kalendermåned har udbetalt eller godskrevet tilskud, refusioner og andre lignende ydelser, hver måned skal indberette om beløb til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

•••

Stk. 2 Skatteministeren kan fastsætte regler om, at de udgifter, som tilskud, refusioner og andre lignende ydelser, der er nævnt i stk. 1, skal dække, hver måned skal indberettes til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

•••

Stk. 3 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, at den, der skal indberettes om, skal meddele den indberetningspligtige de oplysninger, som er nødvendige, for at den indberetningspligtige kan indberette, når oplysningerne ikke er omfattet af § 52, stk. 1, eller regler udstedt i medfør af § 52, stk. 3. Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

•••
profile photo
Profilside