14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteindberetningsloven § 34

Skatteindberetningslov paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteindberetningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Udbetaling Danmark skal årligt indberette til told- og skatteforvaltningen om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsmodtageren efter lov om opkrævning af underholdsbidrag.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde oplysning om:

  • 1) Identiteten af den bidragspligtige.

  • 2) Identiteten af den bidragsberettigede.

  • 3) Størrelsen af det betalte bidrag i det forudgående kalenderår med angivelse af, om bidraget er fradragsberettiget for yderen.

•••
profile photo
Profilside