14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skatteindberetningsloven § 32

Uddrag fra forarbejderne til skatteindberetningsloven § 32:

Til § 32
Efter forslagets § 32 skal arbejdsløshedskasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren i henhold til § 31 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvert år indberette til SKAT om de modtagne indbetalinger fra medlemmer for det forudgående kalenderår, herunder oplysninger til identifikation af den enkelte indbetaler.Bestemmelsen er en viderefør...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.