14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skatteindberetningsloven § 20

Uddrag fra forarbejderne til skatteindberetningsloven § 20:

Til § 20
Efter forslagets § 20, stk. 1, kan formidlere af handel med værdipapirer, som ikke er indberetningspligtige efter lovforslagets § 17, stk. 3 eller § 19 efter aftale med overdrageren eller erhververen af værdipapirer indberette de oplysninger, som er omfattet af indberetninger efter disse bestemmelser.Bestemmelsen i stk. 1 er en videreførelse af den...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.