14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skatteindberetningsloven § 19

Uddrag fra forarbejderne til skatteindberetningsloven § 19:

Til § 19
Forslagets § 19 viderefører den gældende § 10 B i skattekontrolloven. Den gældende regel er udformet som en bemyndigelsesregel. Det foreslås i stedet at udforme reglen, så indberetningspligten kommer til at fremgå af selve lovbestemmelsen, men at skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om indberetningen. Se nærmere om denne bemy...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.