14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skatteindberetningsloven § 17

Uddrag fra forarbejderne til skatteindberetningsloven § 17:

Til § 17
Den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 17 er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 10.Efter forslagets § 17, stk. 1, skal den, der som led i sin virksomhed modtager aktier m.v. i depot til forvaltning, hvert år indberette til SKAT om de i det forudgående kalenderår deponerede aktier m.v.Når der i bestemmelsen henvises til »akti...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.