Bøger, som nævner Skatteforvaltningsloven § 61

- Side 18 -

...at myndighedernes skattekrav har den fornødne hjemmel og er opgjort korrekt. Samtidig indeholder lovgivningen om omkostningsdækning i skattesager i SFL §§ 52-61 favorable vilkår for skatteprocesser. Det er derfor vanskeligt for skatteforvaltningen at nedprioritere kravene til hjemmel og legalitet til fordel for rent praktiske administrative hensyn.

Læs på Jurabibliotek