Bøger, som nævner Skatteforvaltningsloven § 44

Lærebog om indkomstskat (20. udg.)
Forfattere: Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave Bolander
Udgivelsesdato: 22. aug 2023
DJØF Forlag

Klage, hvor Landsskatteretten træffer afgørelse

- Side 102 -

...Skatteforvaltningen kan anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt i et retsmøde med de i afgørelsen deltagende retsmedlemmer, jf. SFL § 44, jf. nærmere om sådanne retsmøder fra skatteyderens synspunkt Poul Bostrup, TfS 2014, 846. Landsskatteretten kan afvise en sådan anmodning, hvis retten finder denne fremgangsmåde åbenbart overflødig.

Læs på Jurabibliotek