14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skatteforvaltningsloven § 35g

Uddrag fra forarbejderne til skatteforvaltningsloven § 35g:

Det foreslås at indsætte to nye kapitler i skatteforvaltningsloven. Dels et kapitel 13 a indeholdende fælles regler om klage (§§ 35 a-35 g). Dels et kapitel 13 b indeholdende særlige regler for klager, hvor det er skatteankeforvaltningen, der træffer afgørelse (§ 35 h).Til § 35 a, stk. 1Efter de gældende regler skal klage til La...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.