14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skatteforvaltningsloven § 35g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skatteforvaltningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35g Den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, kan efter anmodning fra en part genoptage en sag, der er påkendt eller afvist af myndigheden, når der forelægges myndigheden oplysninger, som ikke tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

•••

Stk. 2 De nye oplysninger skal forelægges myndigheden inden for en af følgende frister:

•••

Stk. 3 Den myndighed, der har truffet afgørelse i en klagesag, kan imødekomme en anmodning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis myndigheden skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor.

•••

Stk. 4 Reglerne om betaling og tilbagebetaling i § 35 c finder tilsvarende anvendelse i disse sager.

•••
profile photo
Profilside