Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen § 12

Denne konsoliderede version af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for jernbanetransport af farligt gods

Bekendtgørelse nr. 1396 af 29. november 2023

§ 12

For deltagelse i eksamen, repetitionseksamen og udvidelseseksamen betaler hver eksaminand et beløb til Beredskabsstyrelsen til dækning af omkostningerne i forbindelse med afholdelse af eksamen samt administration af eksamensordningen. Beløbet fastsættes af Beredskabsstyrelsen.

Stk. 2 Deltagelse i eksamen, repetitionseksamen og udvidelseseksamen er betinget af rettidig betaling, jf. stk. 1.