14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Sikkerhedsrådgiveren skal være indehaver af et gyldigt bevis udfærdiget i overensstemmelse med modellen i underafsnit 1.8.3.18 i henholdsvis ADR og RID. Beviset skal angive indenfor hvilke(n) transportform(er) sikkerhedsrådgiveren har bestået eksamen.

•••

Stk. 2 Beviset udstedes til personer, der ved en eksamen har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i underafsnit 1.8.3.11 i henholdsvis ADR og RID.

•••

Stk. 3 Eksamenens omfang og indhold fastlægges i overensstemmelse med bilag 1 til bekendtgørelsen.

•••

Stk. 4 Bevis udstedt af andre ADR- og RID-kontraherende stater gælder i Danmark med de begrænsninger, der måtte følge af beviset.

•••
profile photo
Profilside