Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for jernbanetransport af farligt gods

Bekendtgørelse nr. 1396 af 29. november 2023

§ 10

Trafikstyrelsen kan suspendere et bevis, hvis sikkerhedsrådgiveren ikke på tilstrækkelig vis varetager sine opgaver som angivet i bekendtgørelsens §§ 5 og 6 og RID afsnit 1.8.3.3.