Serviceloven § 84

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 22. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 217 af 05. marts 2024 og lov nr. 329 af 09. april 2024

§ 84

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2 Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje.

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 3, stk. 4 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 2, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 4, stk. 3 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 5, stk. 2 Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 8, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 13, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 82a, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 83, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 84, stk. 2 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 4, stk. 1, nr. 9 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 10, stk. 1