Serviceloven § 83

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 22. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 217 af 05. marts 2024 og lov nr. 329 af 09. april 2024

§ 83

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

  • 1) personlig hjælp og pleje,

  • 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

  • 3) madservice.

Stk. 2 Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Stk. 3 Forud for vurderingen af behovet for hjælp efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen vurdere, om et tilbud efter § 83 a vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter stk. 1.

Stk. 4 Tilbud om hjælp efter stk. 1 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte individuelle mål for hjælp efter stk. 1 til den enkelte modtager af hjælpen. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov.

Stk. 6 I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb efter § 83 a skal kommunalbestyrelsen vurdere modtagerens behov for hjælp efter § 83.

Stk. 7 Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter § 79.

Stk. 8 Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter).

Eksterne henvisninger

Barnets lov § 90, stk. 1, nr. 1 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 21i, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 4, stk. 3 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 9, stk. 1 Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83 § 10, stk. 1 Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 1, stk. 3 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 2, stk. 1 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86 § 3, stk. 2 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 4, stk. 1, nr. 9 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet § 10, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 8, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9b, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9b, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 9c, stk. 7 Bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører § 4, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 13, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 82a, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 83, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 84, stk. 2 Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 3, stk. 4 Sundhedsloven § 88b, stk. 1 Friplejeboligloven § 5, stk. 2 Sundhedsloven § 205d, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 1 Sundhedsloven § 240a, stk. 2 Sundhedsloven § 240a, stk. 3 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 1, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 1, stk. 2 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 4, stk. 3 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter §§ 79, 83 og 84 i lov om social service § 5, stk. 2 Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3 Lov om frikommunenetværk § 28, stk. 1 Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) § 23, stk. 1, nr. 7 Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 103, stk. 3