Serviceloven § 68h

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005, jf.
lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022,
som ændret ved lov nr. 560 af 29. maj 2018, lov nr. 2620 af 28. december 2021, lov nr. 324 af 16. marts 2022 og lov nr. 892 af 21. juni 2022

§ 68h

Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af sager efter §§ 68 e og 68 f. Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område