Bøger, som nævner Serviceloven § 68e

Retssikkerhedsloven (1. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Søren Blæsbjerg
Udgivelsesdato: 14. dec 2022
DJØF Forlag

Til stk. 2. Dommerens opgaver

- Side 362 -

...sager om anbringelse uden for hjemmet efter servicelovens § 58, skal indstillingen indeholde den redegørelse, der er nævnt i § 59 i samme lov. For så vidt angår sager om adoption uden samtykke efter adoptionslovens § 9, stk. 3 og 4, jf. servicelovens § 68 e, skal indstillingen indeholde den redegørelse, der er nævnt i denne lovs § 68 e, stk. 2 og 3.

Læs på Jurabibliotek