Bøger, som nævner Serviceloven § 68b

§ 72 . Opsættende virkning

- Side 568 -

...§§ 166 eller 167 i lov om social service over afgørelser om hjemgivelse og hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2, i lov om social service og afgørelser om valg af anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1, i lov om social service har opsættende virkning. Hvis særlige forhold gør det påkrævet, træffer kommunalbestyrelsen samtidig med afgørelse om valg...

Læs på Jurabibliotek


1. Om bestemmelsens indhold

...( servicelovens § 68 b, stk. 1) og om ikke at opretholde en anbringelse uden for hjemmet (servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2). Hertil kommer begæring om at tillægge en klage over en afgørelse om botilbud opsættende virkning (servicelovens kapitel 20) og klage til over optagelse i særlige botilbud uden samtykke (servicelovens §§ 129 og

Læs på JurabibliotekTil stk. 2. Opsættende virkning ved klager i visse børnesager

- Side 577 -

§ 72, stk. 2, omhandler klager efter servicelovens §§ 166 eller 167 over afgørelser i anbringelsessager, om »hjemgivelse og hjemgivelsesperiode« (servicelovens § 68, stk. 2) og afgørelser om »valg af anbringelsessted« ( servicelovens § 68 b, stk. 1). I disse situationer kar klagen opsættende virkning.

Læs på Jurabibliotek